جام نیوز/ ویدئیی مربوط به رساندن بنزین ایران به مردم ونزوئلا را مشاهده می کنید...