فارس/ یک شرکت ایرانی درخواست ظریف از سازمان ملل را برطرف کرد..