آخرین خبر/ رهبر انقلاب در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) درباره عزت مردم ایران فرمودند: ملت ایران نسبت به خود نگاه حقارت پندارانه داشت مطلقا به ذهن احدی خطور نمی کرد بتواند بر اراده ابرقدرت ها جهانی و حتی داخلی فائق بیاید امام این را تبدیل به احساس عزت و اعتماد به نفس کرد.