آخرین خبر/ رهبر انقلاب گفت: آمریکایی ها با جنایت واضح خود را نشان می دهند و زبانشان هم دراز است می گویند حقوق بشر اون مرد سیاهی که آنجا کشته شد ظاهرا حقوقی نداشت!