آخرین خبر/ آیت الله جنتی می گوید برای شناخت بهتر امام راحل، کتاب چهل حدیث را بخوانید