خبرگزاری دانشجو/ وزیر اطلاعات دوران اصلاحات گفت: هر کسی هر غلطی کرده باید جوابگو باشد. نظام منزه بود از این مسئله. دوستانی با هم جمع شده بودند و خودسر این کار را کرده بودند و اصلا به وزارت ارتباطی نداشت. سال 88 هم که من دادستان کل بودم با کهریزک بردن افراد صد در صد مخالف بودم. آمدند آقای شاهرودی را دور بزنن که من مخالفت کردم.