آخرین خبر/ روایت شبکه های فارسی زبان مدعی گردش آزاد اطلاعات از اعتراضات آمریکا را بشنوید و ببینید.