آخرین خبر/ گزارشی از شلیک موفق دو موشک کروز در تمرین دریایی جاسک را مشاهده می کنید.