آخرین خبر/ دهنوی نماینده مجلس گفت: اصلا فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار مجلس دیروز نبود.