آخرین خبر/ اولویت‌های وکلای مردم از زبان رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس را می بینید و می شنوید.