آخرین خبر/ سخنگوی قوه قضاییه گفت: مردم و مسئولان آثار تحول را در قوه قضاییه مشاهده کردند.