فرازنیوز/ تاجگردون در یک مصاحبه گفت من شیشه کثیفم ولی کسانی که میخواهند مراپاک کنند خود دستمال کثیفند.