آخرین خبر/ کسی که در قوه‌ی قضائیه خیانت می‌کند باید دو برابر مجازات بشود!

تذکر ۵سال پیش رهبر انقلاب در دیدار خصوصی با مسئولان قضایی درباره فساد داخل قوه قضائیه را میبینید.