آخرین خبر/ ظریف در نشست آنلاین شورای امنیت گفت: همه ما طی سال های گذشته شاهد بوده ایم که چگونه یکجانبه گرایی بدخواهانه امریکا به نهادها و همکاری های بین المللی هجمه کرده است. آمریکا از می سال 2018 بطور مداوم قطع نامه 2231 شورای امنیت را نقض کرده است.