آخرین خبر/ لحظاتی از محاکمه عباس ایروانی مدیر هدلینگ عظام متهم اقتصادی با 16 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی را میبینید.