تسنیم/ پشت پرده شلیک به هواپیمای ایرانی پرواز ۶۵۵؛ تصاویر جدید از اتاق فرماندهان ناو آمریکایی وینسنس را مشاهده می کنید.