آخرین خبر/ شخصیت های سیاسی و مشهور بسیاری هستند که فرزندانشان آنطور که می خواستند از کار در نیامدند و گاهی از آنها تبری جستتند و حتی گاهی حکم به اعدام آنها دادند.

در این ویدئو این شخصیت ها و این آقازاده های خرابکار را خواهید دید.