آخرین خبر/ تاجگردون در مصاحبه تصویری پیرامون پرونده اعتبارنامه اش در مجلس گفت: شاید من شیشه کثیف باشم، ولی شما هم دستمالتون تمیز نیست.