آخرین خبر/ داستان سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا و مدال افتخار گرفتن افسر این حادثه هولناک به جای عذرخواهی را در این ویدئو با هم ببینیم.

همچنین در سالروز این حادثه شهادتگاه 290 مسافر ایرباس در خلیج فارس گلباران شد.