انتخاب/ محمود احمدی‌نژاد در گفتگویی درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اظهارنظر کرد.

بخشی از گفتگوی احمدی نژاد با نشریه سرزمین پویا:

* (در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از انتخابات ۱۴۰۰ چیست؟): من اصلا به انتخابات فکر نمی کنم. شما امروز را باید داشته باشید. یعنی یکسال زمان کمی است؟ خیلی اتفاقات بزرگی در یکسال می تواند بیفتد.

* از حالا انتخابات را انداختند وسط که امسال فراموش بشود!

* الان در اقتصاد چه می گذرد؟ الان چه تصمیماتی دارد گرفته می شود؟ الان کجاها دارد از بین می رود؟ کدام ساختارها دارد نابود می شود؟ چه آسیب هایی دارد به کشور وارد می‌شود؟