صدا و سیما/ تیزر برنامه بدون تعارف با سخنگوی وزارت خارجه را میبینید.