صدا و سیما/ سخنگوی سازمان انرژی اتمی در محل حادثه دیشب با خبرنگاران گفتگو کرد و درباره ابعاد حادثه و روند کار نطنز صحبت کرد.