خبرآنلاین/ کارشناس ارشد مسائل بین الملل توافقی را با آمریکا مطلوب تلقی کرد که استراتژیک باشد و جامعه سیاسی آمریکا اعم از دو حزب به آن متعهد باشند.

به گزارش خبرآنلاین، دیاکو حسینی در این باره اظهار داشت: معتقدم که سیاست ایران در قبال آمریکا باید اصولی تنظیم شود. به دلیل عدم وجود روابط عادی با آمریکا و نهادینه شدن دشمنی با ایران در جامعه آمریکایی که مساله ای دو حزبی به شمار می آید، باید مراقب باشیم که دچار چنین ساده انگاری هایی نشویم. اگر ایران با ترامپ وارد مذاکره شود و به توافقی مطلوب نیز برسیم باید در نظر داشته باشیم که جامعه آمریکا بسیار قطب بندی شده است و برای مثال دولت دموکرات بعدی به نحوی می تواند همان کاری را کند که ترامپ با برجام انجام داد. به شکلی اصولی تر و مطالعه شده تری هم می تواند این کار را انجام دهد. ایران باید به صورت استراتژیک با آمریکا به توافق برسد؛ نه موردی و نه با افرادی خاص. استراتژیک بدین معنا که توافق به گونه ای حاصل شود که جامعه سیاسی آمریکا اعم از دو حزب به آن متعهد باشند و همچنین آن را قابل اجرا بدانند. رابطه تهران با واشنگتن در عین حال که باید استراتژیک باید بسیار پراگماتیستی نیز باشد و در یک چشم انداز قابل دوام مورد بحث قرار گیرد و نباید متکی به افرادی باشد که در کاخ سفید حضور دارند. این مساله تنها به آمریکا مربوط نیست؛ چرا که توافق حاصل شده در ایران نیز باید برای مدت طولانی قابل پایبندی و قابل اجرا باشد. بدست آوردن چنین توافقی با توجه به عمق و ریشه اختلافات تهران و واشنگتن کار آسانی نیست. اگر هر گونه توافقی خارج از این چارچوب باشد ایران در موضوع سیاست داخلی آمریکا قرار خواهد گرفت که نمی توان آینده و چشم انداز خوبی را برای آن متصور بود.

وی در خصوص کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران و فشار اقتصادی به مردم ایران نیز گفت: واقعیت این است که ایران برای خاتمه این وضع باید چشم اندازی داشته باشد. ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم این موضوع نیز امری دوطرفه است. اکثر سیاستمداران عاقل آمریکایی از سیاست فشار حداکثری حمایت نمی کنند و یا بعدها به این نتیجه رسیدند که این سیاست آمریکا را به اهداف ترسیم شده اش نمی رساند. بنابراین یک سوال مهم نیز در آمریکا مطرح است و آن این است که سیاست فشار حداکثری تا چه زمانی می خواهد ادامه داشته باشد؟ آنها به خوبی می دانند که این سیاست سبب شکاف بین آمریکا و اتحادیه اروپا شده و کمک کرده تا اختلافات با چین و روسیه نیز عمیق تر و از همه مهمتر آمریکا در جامعه بین المللی منزوی تر شود. از نظر نخبگان سیاسی آمریکا، کاخ سفید باید هر چه سریعتر به این سیاست مخرب پایان دهد چرا که تحمل آمریکا نیز سقفی دارد. اگر در ایران این تفکر وجود دارد که مقاومت باید دارای سقف و حدود باشد در آمریکا نیز همین دید وجود دارد و واشنگتن بابت فشارهایش به تهران در حال پرداخت هزینه است. مساله مهم در این بین وجود نگاهی دو طرفه به قضیه است. بدین معنا که باید پرسید آمریکایی ها چه زمانی خواستار پایان بخشیدن به سیاست فشار حداکثری و بازگشت به دیپلماسی هستند. در این صورت است که ایران می تواند به این مقاومت پایان دهد و به طور جدی تر به دیپلماسی روی بیاورد و از دستاوردهای این مقاومت چند ساله برای رسیدن به نتایج قابل قبول در مذاکره استفاده کند.