الف/ گفت و گوی اینستاگرامی امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس با رائفی پور درباره راز حمایت های بیرونی از تاجگردون؛ ۸۰۰ میلیارد بودجه پیش بینی شده برای بسیج را ۱۱۰۰ میلیارد می داد! به خاطر همین همه هواشو دارند!