آخرین خبر/ ذوالنور اظهار کرد رهبری بارها میان مذاکرات تذکر دادند و بر شروط ۱۱ گانه ای تاکید کردند، چرا این شروط عمل نشد و چرا ابزار و قدرت چانه زنی خود را از دست دادید ؟

شما بالای ۱۰ تُن اورانیوم غنی شده کشور را با اورانیوم عادی تبادل کردید و ابزار چانه زنی را از دست ملت خارج کردید.