آخرین خبر/ ظریف گفت: اگر الان سفر دیپلماتیک نمی روم به خاطر اینکه کشورها آمادگی پذیرش را ندارند و کلی از مرزها با تلاش ما باز شده است و با دعا نبوده است.