جماران/ حسین مرعشی در مصاحبه با جماران در پاسخ به این سوال که جریان رقیب چطور نتوانسته در انتخاب رئیس جمهور موفق باشد؟، گفت: ببینید؛ جریان رقیب در سال 76 از آقای ناطق حمایت کرد، اما ایشان انتخاب نشد. در سال 80 نیز تلاش کرد از رای آقای خاتمی بکاهد و برای این کار حتی وزرای ایشان یا معاونان او را به صحنه رقابت کشاند، اما موفق نشد. این جریان می خواست در سال84 آقای قالیباف رئیس جمهور شود اما آقای احمدی نژاد روی کار آمد. رقیب ما می خواست در سال 88، آقای احمدی نژاد در منصب ریاست جمهوری بماند اما بحران 88 شد. در سال 92 نیز جریان رقیب می خواست آقای جلیلی رئیس جمهور شود، اما آقای روحانی پیروز میدان شد. همچنین در سال 96 نیز می خواست آقای رئیسی انتخاب شود، ولی آقای روحانی مجدد انتخاب شد.