باشگاه خبرنگاران/ حناچی نسبت به دعوت نشدنش به جلسه هیأت دولت واکنش نشان داد.

پیروز حناچی شهردار تهران که برای ارائه گزارش درباره جزئیات حادثه انفجار کلینیک سینا مهر در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران حاضر شده بود، در جمع خبرنگاران در این رابطه گفت: دعوت نامه‌های جلسه هیأت دولت ارسال و پیامک آن دریافت می‌شود و باید به این نکته تأکید کنم که نظر دولت و شهرداری اجرای قانون است.