فارس/ انتشار برای نخستین بار؛ سخنان شنیدنی جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان در روزهای سخت عملیات آزادسازی خرمشهر را می شنوید

احمد متوسلیان دو ماه پیش از ربوده‌شدن گفت: بعد از جنگ با صدام، آمریکا ما را رها نخواهد کرد...