مشرق/ داودآبادی پژوهشگر و نویسنده تاریخ و دفاع مقدس گفت: حاج قاسم سلیمانی گفت حاج احمد متوسلیان همان شب اول شهید شده است.