ایلنا/ سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران گفت: هیأت منصفه، صاحب امتیاز سابق روزنامه آرمان امروز با سه اتهام جعل، استفاده مجعول، تخلف در معرفی خود به عنوان مدیر مسئول را به اتفاق آرا مجرم دانست.

احمد مومنی‌راد در گفت‌‌و‌گو با ایلنا در تشریح جلسه امروز دادگاه مطبوعات، اظهار ‌کرد: در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی دو پرونده مطرح شد که پرونده اول مربوط به مدیران مسئول خبرگزاری فارس، روزنامه وطن امروز و پایگاه خبری ۵۹۸ بود که به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، هیأت منصفه به اتفاق آرا سه متهم را مجرم ندانست.

وی افزود: پرونده دوم برای صاحب امتیاز سابق روزنامه آرمان امروز با سه اتهام جعل، استفاده مجعول، تخلف در معرفی خود به عنوان مدیر مسئول بود که هیأت منصفه به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.