فارس/ سخنان شنیدنی جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان در روزهای سخت عملیات آزادسازی خرمشهر را ببینید.

احمد متوسلیان دو ماه پیش از ربوده‌شدن: بعد از جنگ با صدام، آمریکا ما را رها نخواهد کرد...


div id="news_content">