ایلنا/ مشاور فرهنگی و رسانه‌ای رئیس‌جمهور با اشاره به جلسه امروز ظریف در مجلس در توئیتر خود نوشت: اگر سران سایه‌باز می‌دانستند اقدامات امروزشان چه نقشی در تغییرات سال آینده دارد، تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نمی‌شدند.

«حسام الدین آشنا» مشاور فرهنگی و رسانه‌ای رئیس جمهور با اشاره به جلسه صبح امروز ۱۵ تیرماه ۹۹ «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران با نمایندگان مجلس یازدهم، در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «اگر سران سایه باز می‌دانستند اقدامات امروز برخی نمایندگانشان چه نقشی در تغییرات سال آینده خواهد داشت چه بسا تسلیم این صحنه‌آرایی خطرناک نمی‌شدند.»