فارس/ سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله موارد مطرح شده در نشست امروز کمیسیون بود که امیدواریم با تلاش نمایندگان تا انتخابات 1400 این مهم اصلاح شود.

علی حدادی با اشاره به نشست امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: در جلسه امروز اولویت‌های برنامه‌های کمیسیون در سال اول دوره یازدهم مجلس با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش عملکردی از کمیسیون مذکور در دوره دهم و همچنین آسیب شناسی از عمکرد گذشته برای نمایندگان ارائه کردند.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان نیز موضوعات و دغدغه هایی نسبت به برنامه آتی کمیسیون داشتند که مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ادامه داد: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله این مسائل بود که امیدواریم با تلاش نمایندگان تا انتخابات 1400 این مهم اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید یادآور شد کمیسیون در روز سه شنبه طی دو نوبت جلسه خواهد داشت.