انصاف نیوز/ فرزند موسوی خوئینی‌ها در پاسخی کوتاه به یادداشت بلند محمدکاظم انبارلویی از فعالان جناح راست (اصولگرا) در روزنامه‌ی رسالت انتقاد تند و تیزی نشان داد.

متن یادداشت روزنامه‌ی «رسالت» (۱۳۹۹/۴/۸) منتشر شده است.