جماران/ تاجرنیا نماینده اصلاح طلب مجلس ششم نظر جالبی در مورد اقبال اصلاح طلبان به روحانی در انتخابات 92 دارد.

به طور مشخص در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، یک چهره معتدل اصولگرایی مانند آقای روحانی مورد اقبال قرار گرفت و انتخاب ایشان بیشتر از آنکه انتخابی مطلوب باشد، انتخابی ناگزیر برای اصلاح طلبان بود. و حتی از طرفی در انتخابات مجلس نیز شاهد بودیم که بخش عمده ای از ظرفیت های اصلاح طلبان ردصلاحیت شدند.

اگرچه مردم به سمت اصلاح طلبان روی آوردند، اما واقعیت این بود که آنها مهره های اصلی در این رابطه نبودند. می توانم این نقد را به خودمان داشته باشم و آن اینکه شاید اصلاح طلبان در موضوعات مختلف، فاقد استراتژی لازم در نوع تعامل خود با سایر ارکان حکومت به ویژه مجموعه های تاثیرگذار بوده اند.