خبرگزاری دانشجو/ تصاویری از دادگاه رسیدگی به اتهام جعل و اخذ رشوه توسط طبری را می بینید.