خانه ملت/ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با ابراز نگرانی از تأثیر شیوع ویروس کرونا بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آتی، گفت: کشور باید از هم اکنون برای برگزاری این رخداد مهم سیاسی چاره اندیشی کند.

محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان این که «پیامدهای سیاسی و امنیتی ناشی از شیوع ویروس کرونا انتخابات 1400 را تحت الشعاع قرار خواهد داد و حتی شاید مانع برگزاری این انتخابات یا تأخیر در آن شود» افزود: باید تدابیر لازم برای روش های جایگزین طبق قانون اساسی اندیشیده شود.