میزان/ ربیعی درباره تحریم تسلیحاتی ایران گفت : اگر تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کنند این نقص آشکار و نابخشودنی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. نگرانی ما از نابودی کامل برجام در صورت وقوع این اتفاق قبلا به همه طرف‌ها اعلام شده است و فکر می‌کنم همه شرکای ما در برجام، آمریکا و اعضای شورای امنیت نسبت به جدیت ما نسبت به اقدام متقابل اطلاع دارند.

سخنگوی دولت افزود: در نشست اخیر شورای حکام، حمایت اعضای شورای امنیت از برجام و دست رد زدن به سینه آمریکا قابل توجه بود، پایبندی به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نمی‌تواند گزینشی باشد ما از همه کشور‌ها می‌خواهیم که در برابر اراده آمریکا برای بازگرداندن قانون جنگل محکم بیاستند.

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهور افزود: اگر آمریکا موفق شود هیچ کشوری از پیامد‌های ویرانگر قانون جنگل در جهان سودمند نخواهد شد، لذا تعهد کامل به قطعنامه ۲۲۳۱ آزمون بزرگ در دفاع از تمدن مشترک جهانی است و نقطه مهمی برای آینده تعاملات جهانی محسوب می‌شود، قطعنامه ۲۲۳۱ واردات یا صادرات تسلیحات به جمهوری اسلامی ایران را به مدت ۵ سال محدود کرده بود که از ۲۷ مهر ماه امسال این قانون باید منقضی شود، این موضوع باید به طور کامل اجرایی شود.