پایگاه اطلاع رسانی دولت/ معاون اول رئیس جمهور در نشست با مدیران ارشد وزارت امور خارجه عنوان کرد: به لحاظ روابط عاطفی و دیدارهای مکرری که با سردار شهید سلیمانی داشتم از گفتگو با ایشان احساس می کردم که اقداماتش در منطقه در هماهنگی کامل با وزیر امور خارجه است و این هماهنگی منجر به پیشرفت برنامه های کشور شد. ساقط کردن پهباد پیشرفته آمریکایی و هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد در انتقام از ترور شهید سلیمانی توانمندی است که جلوی هر گونه تجاوز به کشور را می گیرد اما این توانمندی باید مکمل دیپلماسی و سیاست خارجی کشور باشد.