برنا/ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: نمایندگان مجلس یازدهم از هم‌اکنون ماموریت تخریب دولت را دارند، لذا برای تخریب دولت، همه تلاش خود را می‌کنند، درحقیقت نمایندگان با این اقدامات قصد دارند که زمینه را برای انتخابات 1400 آماده کنند.

محمود علیزاده طباطبایی، در خصوص آسیب برخوردهای جناحی مجلس یازدهم با دولت به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: جنس برخوردهای مجلس یازدهم با دولت سیاسی است، در جایی که منافع ملی مطرح است، وزارت امور خارجه به تنهایی تصمیم نمی‌گیرد بلکه نظام تصمیم می‌گیرد.

این فعال سیاسی با اشاره به صحبت‌های ظریف در صحن علنی و واکنش نمایندگان افزود: بنابراین همانطور که مشاهده کردید در صحن علنی مجلس زمانی که ظریف پاسخ نمایندگان را داد آنها هم سکوت کردند، در واقع ظریف در این جلسه در پاسخ به نمایندگان گفت هر تصمیمی که ما می‌گیریم تصمیم نظام است و تصمیم دولت یا وزرات امور خارجه نیست.

علیزاده طباطبایی با تاکید براینکه دولت به تنهایی تصمیم‌گیرنده عرصه سیاسی کشور نیست، خاطرنشان کرد: دولت به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست، هر تصمیمی گرفته می‌شود مجلس باید آن تصمیم را تایید کند و بدون تایید مجلس تصمیمی در کشور گرفته نمی‌شود.

این حقوقدان ابراز کرد: در حقیقت هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود در چارچوب برنامه بودجه است و برنامه بودجه هم که در مجلس تصویب می‌شود. لذا دولت نمی‌تواند خارج از قانون تصمیمی بگیرد و تصمیماتی هم که گرفته شده، مصوب همه مراجع قانونی هستند.

علیزاده طباطبایی ضمن تاکید بر اینکه مجلس برای مقابله و برخورد با دولت خود را آماده کرده است، تصریح کرد: نمایندگان مجلس یازدهم از هم‌اکنون ماموریت تخریب دولت را دارند، لذا برای تخریب دولت، همه تلاش خود را می‌کنند، در حقیقت نمایندگان با این اقدامات قصد دارند که زمینه را برای انتخابات 1400 آماده کنند.

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه اظهار کرد: نمایندگان نمی‎دانند این دولت نمی‌تواند در انتخابات 1400 شرکت کند و هر اندازه که به این دولت آسیب بزنند، این آسیب در نهایت به مردم و کل نظام وارد می‌شود.

علیزاده طباطبایی در خصوص تندوری‌های مجلس یازدهم اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری در ارتباط با قوه قضائیه تذکر دادند حرمت مقامات قبلی حفظ شود و آنها را خراب نکنند، اگر مجلس هم تندوری کند حتما با تذکر مقامات بلند پایه نظام مواجه می‌شود.

این فعال سیاسی یادآور شد: در واقع جریان تندرویی بر فضای مجلس یازدهم حاکم است که خودشان هم نمی‌دانند چه کسی دارد آنها هدایت و اداره می‌کند، اینها راه بسیار اشتباهی را در پیش گرفتند.