فارس/ معاون رئیس جمهور در امور مجلس در نامه‌ای به شورای نگهبان، با استناد به ۲۰ ایراد نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی در دوره گذشته درباره یک لایحه اعتراض کرد.

در نامه حسینعلی امیری خطاب به اعضای شورای نگهبان آمده است: لایحه پیشنهادی دولت در سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی تغییرات ماهیتی قابل توجه پیدا نموده و احکام قانونی در بخش‌های مختلف از جمله معافیت ها، ماخذ نحوه محاسبه و ترتیبات اجرایی کاملاً دگرگون شده و علاوه بر مشکلات جدیدی که در اجرای قانون قبلی آورده است به طور کامل از اهداف اولیه فاصله گرفته به گونه‌ای که نمی‌توان عنوان لایحه را به آن اطلاق نمود.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۹/۲/۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.