فرهیختگان/ غلامرضا تاجگردون، پس‌از رد اعتبارنامه‌اش، در اینستاگرام‌اش نوشت: آن‌چه حجت بود گفته شد و از مردم خواسته خون‌سردی‌شان را حفظ کنند.