آخرین خبر/ واکنش رئیس جمهور به حواشی حضور وزیر امور خارجه در صحن مجلس را ببینید.