ایلنا/ مقام صهیونیست مدعی شد: از وقتی که ترامپ از این توافق خارج شد، سران ایران اورانیوم غنی شدۀ کافی برای ساختن یک بمب اتمی ظرف چند ماه را دارند.

به گزارش تایمز آو اسراییل، «شابتای شابیت» مامور سابق موساد مدعی شد: از نظر اسرائیل بدترین سناریو این است که سران ایران از تصمیم خود برای دستیابی به سلاح اتمی منصرف نشوند.
این مامور سابق موساد ادعا کرد: برجام پانزده سال دستیابی حکومت ایران را به سلاح اتمی به تاخیر انداخت و از وقتی که ترامپ از این توافق خارج شد، سران ایران اورانیوم غنی شدۀ کافی برای ساختن یک بمب اتمی ظرف چند ماه را دارند.