اقتصاد نیوز/ عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی، از موافقت مجلس گذشته با استقراض دولت ایران از روسیه به میزان 5 میلیارد دلار خبر داد. آخوندی در یادداشتی با عنوان «مجلس دهم در سه قاب» به این نکته اشاره کرده است که این اولین مجوز به دولت ایران برای استقراض از یک دولت خارجی پس از مشروطه است.