فارس/ ببینید احمدی نژاد چی میگه! اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا.