خبرگزاری دانشجو/ روایت روح الله زم از نحوه دستگیری خود در آخرین سفرش از فرانسه را مشاهده کنید.