آخرین خبر/ روحانی گفت تجمعات به طور کلی در شرایط امروز ،به عنوان عزا،عروسی،سمینار و جشنواره غیر قابل قبول است و برای کنکور هم اگر وزارت بهداشت اشکال داشته باشد چارچوبی برایش تعریف می شود