آخرین خبر/ روحانی گفت: باید مقررات جدید وضع کرد! راحت‌ترین کار تعطیلی است! اما نمی‌شود!